GGZ

Sinds enkele jaren hebben wij als Veerse Huisartsen de hulpverlening voor niet lichamelijke problematiek voor onze patiënten gemakkelijker toegankelijk gemaakt.

Dit betekent voor u dat maatschappelijk werk en sociaal psychiatrische verpleegkundigen nu
(ook op het gebied van jeugdhulpverlening) in onze praktijk in Domburg spreekuur houden.

Verwijzing naar een psycholoog in Grijpskerke en Oostkapelle, kan thans ook zonder lange wachttijden plaatsvinden. Hier werken psychologen met wie wij een vast samenwerkingsverband hebben.
Bespreek met uw huisarts welke hulpverlening voor u het meest passend is en er kan dan aansluitend via de assistente een afspraak worden gemaakt.