Zwangerschapsbegeleiding

Zwangerschapsbegeleiding is bij de alle in de praktijk werkzame huisartsen mogelijk.
Het vaststellen van de duur van de zwangerschap gebeurt al geruime tijd in de eigen praktijk met de daar aanwezige echo apparatuur; Een zo genaamde structuurecho om anatomische afwijkingen vast te stellen kan in de 20e week voor u afgesproken worden in het ziekenhuis.

In verband met de verplaatsing van de afdeling verloskunde van het ziekenhuis in Vlissingen naar het ziekenhuis in Goes is het verrichten van thuisbevallingen niet meer mogelijk. Uiteraard is wel mogelijk een groot deel van de zwangerschapsbegeleiding (incl.regelmatige echo - opnames) en het gehele kraambed door ons te laten verzorgen.
Gezien de afstand is het niet mogelijk om poliklinische bevallingen te begeleiden. In voorkomende gevallen zal de arts u in de 32e week naar de verloskundige verwijzen. De nazorg is dan weer bij de huisarts.

Speciaal voor de ‘pretecho’ in de zwangerschap is een modern 2-3-4D apparaat aangeschaft. U kunt hiervoor een afspraak maken via de assistentes. Tijdens de echo wordt u geholpen door Marike Walhout of Eline Melse -Janse die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd.

Deze service (de goedkoopste van heel Zuid - Nederland) kunt u ook als geschenk aanbieden door het geven van een cadeaubon (kijk ook op www.pretechozeeland.nl).