Een afspraak maken

Op werkdagen kunt u tussen 08.00 en 10.00 uur een afspraak maken voor het spreekuur. ’s Morgens begint het spreekuur om 08.15 uur. ’s Middags begint het spreekuur om 15.30 uur.
Het middagspreekuur is met name bedoeld voor mensen die als gevolg van werkzaamheden of hun schoolactiviteiten niet ’s morgens kunnen komen. Voor een afspraak wordt 10 min. gereserveerd.

Wanneer er meerdere hulpvragen zijn of wanneer u een langer gesprek wilt, vraag dan om meer tijd aan de assistente. Dat voorkomt onnodig wachten voor de patiënten na u.

Belt u de assistente tijdig wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor kort overleg, adviezen en uitslagen van onderzoeken. U kunt hiervoor op werkdagen bellen tussen 12.45 uur en 13.15 uur. Behalve op maandag, dan is het mogelijk te bellen tussen 14.00 en 14.30 uur.
Het is ook mogelijk uw nummer 's morgens bij de assistente achter te laten, u wordt dan door een van de artsen teruggebeld.

Wratten spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand is er een wrattenspreekuur bij de assistente. De behandeling kan, indien gewenst, ook bij de arts plaatsvinden. Behandeling na afspraak.

Contactgegevens

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Domburg

Adres: J.W. Schuurmanstraat 6
4357 EK DOMBURG

Telefoonnummer: 0118-581271
Spoedlijn: 0118-580065
Faxnummer: 0118-583371
E-mailadres: praktijkdomburg@zeelandnet.nl